Kepentingan Logo Halal dalam Perniagaan Makanan

UNDANG-UNDANG DAN PERATURANBISNES DAN PEMASARAN

permohonan sijil halal
permohonan sijil halal

Di dalam era globalisasi ini, keperluan akan pemakanan halal semakin meningkat. Makanan halal adalah makanan yang diproses dan disediakan mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang Islam. Untuk memudahkan pengguna mengenal pasti makanan halal, logo halal telah diperkenalkan. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan mengenai kepentingan logo halal di dalam perniagaan makanan dan bagaimana untuk memohon logo halal di Malaysia.

Prinsip Makanan Halal

Dalam konteks Islam, makanan halal merujuk kepada makanan atau minuman yang mematuhi prinsip-prinsip dan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariah Islam. Prinsip utama dalam makanan halal berkaitan dengan kehalalan dan kesucian, serta pematuhan terhadap hukum-hukum makanan yang ditetapkan dalam agama Islam.

Berikut adalah beberapa prinsip utama makanan halal di dalam konteks Islam:

1. Bahan Utama yang Halal

Makanan halal harus dihasilkan dari bahan-bahan yang dianggap halal menurut hukum Islam. Ini termasuklah daging dari haiwan yang disembelih secara syariah, tanaman yang halal dimakan, dan bahan-bahan lain yang tidak bertentangan dengan prinsip kehalalan.

2. Sembelihan Menurut Syariah

Daging haiwan harus disembelih dengan cara yang diizinkan oleh syariah. Proses penyembelihan ini melibatkan menyebut nama Allah (disebut "Bismillah") sebelum penyembelihan dan memastikan haiwan tersebut disembelih oleh Muslim yang beriman.

3. Menghindari Bahan Haram

Makanan halal harus bebas dari bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Contohnya termasuk babi dan hasil turunannya, alkohol, dan produk turunannya.

4. Pemisahan Dapur dan Peralatan

Dalam penyediaan makanan, perlu memastikan pemisahan yang jelas antara dapur dan peralatan yang digunakan untuk menyediakan makanan halal dengan yang digunakan untuk menyediakan makanan yang tidak halal.

5. Tiada Kontaminasi Silang

Untuk menjaga kebersihan dan kesucian makanan halal, perlu dielakkan kontaminasi silang dengan bahan-bahan yang tidak halal. Ini termasuk pemisahan makanan halal dari makanan yang mengandungi bahan haram.

6. Pematuhan Terhadap Prinsip Kesucian

Makanan halal juga harus diproses dan disajikan dengan menjaga kebersihan dan kesucian, serta mengikut standard kesihatan yang ditetapkan.

Jika suatu produk makanan atau minuman memenuhi semua syarat-syarat ini, ia dianggap sebagai makanan halal. Pensijilan halal dan penggunaan logo halal oleh badan-badan seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) membantu memudahkan pengenalan produk halal oleh pengguna Muslim. Oleh itu, kesedaran dan pematuhan terhadap prinsip makanan halal menjadi sangat penting di dalam industri makanan, terutamanya di negara-negara dengan populasi Muslim yang ramai.

Kepentingan logo Halal kepada perniagaan makanan

Memiliki logo halal adalah sangat penting dalam perniagaan makanan, terutamanya di negara seperti Malaysia yang majoritinya penduduknya beragama Islam. Logo halal memberikan keyakinan kepada pengguna bahawa produk tersebut mematuhi standard halal yang ketat. Berikut adalah beberapa alasan mengapa memiliki logo halal penting di dalam perniagaan makanan:

1. Peningkatan Kepercayaan Pengguna

Logo halal memberikan keyakinan kepada pengguna bahawa makanan yang mereka beli adalah halal dan bebas daripada bahan-bahan haram. Hal ini membantu meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap produk dan perniagaan anda.

2. Peningkatan Jualan

Banyak pengguna yang memberikan keutamaan kepada makanan halal. Dengan mempunyai logo halal, perniagaan anda dapat menarik lebih ramai pelanggan yang mencari makanan halal. Ini akan membantu meningkatkan jualan dan pendapatan perniagaan anda.

3. Pembezaan daripada Pesaing

Dalam industri makanan yang kompetitif, logo halal dapat membantu membezakan perniagaan anda daripada pesaing. Pengguna yang prihatin dengan pemakanan halal akan memilih produk yang mempunyai logo halal berbanding dengan produk yang tidak mempunyai logo halal.

4. Peluang Pasaran yang Lebih Luas

Dengan mempunyai logo halal, perniagaan anda akan dapat memasuki pasaran yang lebih luas. Pada tahun 2024, pasaran makanan halal sedunia dijangka mencecah sehingga USD 3.2 trilion. Terdapat banyak negara yang mempunyai undang-undang dan peraturan yang mengiktiraf logo halal. Ini membuka peluang untuk memasarkan produk anda di peringkat antarabangsa.

Jenis-jenis Perniagaan Makanan Yang Layak/Tidak Layak Memohon Sijil Halal

Berikut merupakan jenis-jenis perniagaan makanan yang layak untuk memohon sijil halal, iaitu:

 • Pengeluar/ pengilang produk (manufacturer/ producer);

 • Pengedar/penjual (distributor/ trader);

 • Pengeluar sub-kontrak (sub-contract manufacturer);

 • Pembungkusan semula (repacking);

 • Premis makanan (food premise);

 • Rumah sembelih (abattoir/slaughter house).

Manakala, perniagaan yang tidak dibenarkan memohon sijil halal adalah:

 • Syarikat yang mengeluar dan mengedar produk halal dan tidak halal;

 • Produk yang tidak halal;

 • Bahan semulajadi yang tidak melibatkan sebarang pemerosesan;

 • Ubat-ubatan atau produk yanng dikategorikan sebagai keluaran farmaseutikal oleh Kementerian Kesihatan Malaysia ;

 • Pewarna rambut (hair color / hair dye);

 • Produk siap diproses (finish processed product) yang dikeluarkan di luar negara;

 • Baja dan makanan binatang;

Bagaimana Memohon Logo Halal di Malaysia

Di Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah agensi yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan sijil halal dan logo halal. Bagaimanapun, permohonan Sijil Pengesahan Halal bagi pasaran di peringkat pasaran tempatan, boleh dipohon terus kepada Jabatan Agama Islam Negeri/ Majlis Agama Islam Negeri.

Berikut adalah langkah-langkah untuk memohon logo halal di Malaysia, melalui JAKIM:

1. Pendaftaran Syarikat

Langkah pertama adalah mendaftarkan syarikat anda dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM). Pendaftaran syarikat adalah wajib bagi memohon logo halal.

2. Mendaftar dengan JAKIM

Setelah pendaftaran syarikat selesai, anda perlu mendaftar dengan JAKIM. Anda boleh mengemukakan permohonan secara dalam talian melalui laman web JAKIM atau pergi ke pejabat JAKIM yang berhampiran. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memohon logo halal adalah seperti berikut:

 • Profil syarikat;

 • Nama dan keterangan produk / menu untuk disahkan;

 • Bahan ramuan yang digunakan;

 • Nama dan alamat pengeluar / pembekal ramuan;

 • Status halal bahan ramuan beserta sijil halal atau spesifikasi produk bagi bahan ramuan kritikal (jika berkaitan);

 • Jenis bahan pembungkusan;

 • Proses dan prosedur pengeluaran;

 • Lain-lain dokumen seperti HACCP, ISO, GHP, GMP, TQM dan sebagainya (Jika ada); dan

 • Peta lokasi premis / kilang.

 • Pemohon hendaklah menyediakan fail khas "Sijil Pengesahan Halal" untuk menyimpan dokumen-dokumen berkaitan dan boleh dirujuk apabila pemeriksaan dijalankan ke atas premis tersebut.

3. Pembayaran Yuran

Setelah permohonan diterima, anda perlu membuat pembayaran yuran permohonan. Yuran ini berbeza mengikut saiz perniagaan anda.

4. Pemeriksaan Premis

Jika permohonan anda diluluskan, JAKIM akan menjadualkan pemeriksaan premis perniagaan anda. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahawa operasi perniagaan anda mematuhi syarat-syarat halal yang ditetapkan.

5. Pengeluaran Sijil Halal dan Logo Halal

Jika premis perniagaan anda memenuhi syarat-syarat halal, JAKIM akan mengeluarkan sijil halal dan logo halal kepada syarikat anda. Sijil ini perlu dipaparkan di premis perniagaan anda dan logo halal boleh digunakan di dalam promosi produk anda.

Kesimpulan

Dalam dunia perniagaan makanan yang semakin kompetitif, logo halal memainkan peranan penting dalam meningkatkan kepercayaan pengguna dan jualan perniagaan anda. Dengan memohon logo halal melalui proses yang ditetapkan oleh JAKIM di Malaysia, anda dapat memasuki pasaran yang lebih luas dan memenuhi keperluan pengguna yang prihatin dengan pemakanan halal. Pastikan anda mematuhi semua syarat-syarat halal dan memaparkan logo halal dengan jelas di premis perniagaan anda untuk memastikan penggunaan yang betul dan sah.

Untuk maklumat lebih terperinci tentang pensijilan halal, sila lawati laman web halal JAKIM.