Kepentingan Konsep ESG di dalam Perniagaan Makanan

BISNES DAN PEMASARANUNDANG-UNDANG DAN PERATURANKELESTARIAN

Konsep ESG di dalam perniagaan
Konsep ESG di dalam perniagaan

Di dalam dunia perniagaan masa kini, terdapat satu konsep yang semakin mendapat perhatian iaitu Environmental, Social, and Governance (ESG). Konsep ini melibatkan faktor-faktor alam sekitar, sosial, dan tadbir urus yang berhubungkait dengan prestasi dan impak perniagaan. Dalam artikel ini, kita akan melihat apa itu konsep ESG, mengapa ia penting dalam persekitaran perniagaan hari ini, dan bagaimana perniagaan makanan boleh melaksanakan inisiatif ESG.

Apa itu Konsep ESG?

Konsep ESG (environment, social and governance) merujuk kepada tiga faktor utama yang perlu dipertimbangkan oleh perniagaan di dalam operasi harian mereka:

 1. Alam Sekitar: Aspek lingkungan dalam ESG memberi tumpuan kepada cara syarikat memanfaatkan sumber alam dan bagaimana aktivitinya mempengaruhi alam sekitar. Ini termasuk amalan perlindungan alam sekitar, pengurangan karbon, penggunaan sumber tenaga yang mampan, dan pengelolaan sisa buangan yang cekap. Syarikat yang mempunyai inisiatif pro-alam sekitar cenderung dilihat sebagai berkebolehan di dalam mengendalikan isu-isu persekitaran.

 2. Sosial: Aspek sosial menilai bagaimana syarikat memperlakukan pekerja, masyarakat tempatan, dan stakeholders lainnya. Ini termasuk isu seperti hak pekerja, keselamatan dan kesihatan pekerja, kepelbagaian, hak asasi manusia, dan sumbangan kepada masyarakat melalui inisiatif filantropi atau pembangunan komuniti. Syarikat yang mempunyai amalan sosial yang baik cenderung mencapai sokongan lebih besar dari masyarakat dan pekerja.

 3. Tadbir Urus: Aspek tatakelola melibatkan struktur organisasi, pengurusan, dan keberkesanan sistem kawalan dalaman syarikat. Ini merangkumi isu-isu seperti transparansi, etika perniagaan, pematuhan undang-undang, dan keberkesanan lembaga pengarah. Syarikat dengan tatakelola yang baik cenderung mengurangkan risiko dan memberikan keyakinan kepada pelabur dan pemegang saham.

Konsep ESG ini bertujuan untuk memastikan bahawa perniagaan tidak hanya memberi tumpuan kepada keuntungan kewangan semata-mata, tetapi juga mengambil kira impak sosial dan alam sekitar di dalam operasi perniagaan mereka.

Kepentingan Konsep ESG dalam Persekitaran Perniagaan Hari Ini

Terdapat beberapa manafaat yang mampu diperolehi oleh perniagaan hari ini, sekiranya mereka mengamalkan konsep ESG di dalam persekitaran perniagaan mereka:

 1. Peningkatan Reputasi: Melaksanakan inisiatif ESG yang berkesan dapat meningkatkan reputasi perniagaan. Pengguna dan pelanggan semakin prihatin dengan impak sosial dan alam sekitar, dan mereka lebih cenderung untuk menyokong perniagaan yang mengamalkan ESG secara aktif.

 2. Pengurangan Risiko: Mengambil kira faktor ESG dapat membantu perniagaan mengurangkan risiko operasi. Contohnya, mematuhi peraturan alam sekitar dan sosial dapat mengelakkan tindakan undang-undang dan denda, serta mengurangkan kemungkinan reputasi yang terjejas akibat skandal.

 3. Akses kepada Modal: Perniagaan yang mengamalkan ESG yang baik juga lebih mungkin mendapat akses kepada modal dan pelaburan. Ramai pelabur institusi semakin memberi tumpuan kepada faktor ESG dalam proses membuat keputusan pelaburan mereka.

 4. Peningkatan Inovasi: Mengamalkan ESG juga dapat merangsang inovasi dalam perniagaan. Dengan mengambil kira impak sosial dan alam sekitar, perniagaan makanan boleh mencipta produk dan proses yang lebih mampan dan inovatif.

Bagaimana Perniagaan Makanan Boleh Melaksanakan Inisiatif ESG?

Perniagaan makanan memainkan peranan penting dalam melaksanakan inisiatif ESG. Berikut adalah beberapa cara di mana perniagaan makanan boleh melaksanakan inisiatif ESG:

 1. Pengurangan Impak Alam Sekitar: Perniagaan makanan boleh mengurangkan impak alam sekitar dengan mengambil langkah-langkah seperti mengurangkan pembaziran makanan dan plastik, menggunakan sumber tenaga yang mampan, dan mempromosikan amalan pertanian organik.

 2. Penjagaan Kesejahteraan Haiwan: Perniagaan makanan boleh memastikan kesejahteraan haiwan dengan memastikan bahawa haiwan yang digunakan dalam proses perniagaan mereka diperlakukan dengan baik dan mematuhi standard kebajikan haiwan.

 3. Memastikan Keadilan dalam Rantai Bekalan: Perniagaan makanan boleh memastikan keadilan di dalam rantai bekalan dengan memastikan pembekal mereka mematuhi standard sosial dan memastikan pekerja di dalam rantai bekalan mereka diberi faedah yang adil.

 4. Pengurusan Sisa: Perniagaan makanan boleh mengurangkan sisa dengan mengambil langkah-langkah seperti mengamalkan pengurusan sisa yang baik, menggalakkan penggunaan semula dan kitar semula, serta mengurangkan pembungkusan sekali guna.

 5. Penjagaan Kesihatan Masyarakat: Perniagaan makanan boleh memainkan peranan di dalam penjagaan kesihatan masyarakat dengan menyediakan makanan yang berkualiti tinggi, menyokong pemakanan yang sihat, dan mempromosikan kesedaran tentang pemakanan yang baik.

Kajian Kes

Nestle' ESG Initiative

Nestlé, sebagai salah satu jenama makanan dan minuman terkenal di seluruh dunia, telah memainkan peranan penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ESG ke dalam operasi dan strategi perniagaannya.

1. Alam sekitar

Nestlé telah mengambil langkah-langkah besar dalam memperbaiki impaknya terhadap alam sekitar. Mereka telah mengumumkan hasrat untuk mencapai sifar pelepasan karbon net pada tahun 2050 dan telah membuat pelaburan besar di dalam tenaga diperbaharui. Selain itu, mereka juga aktif di dalam mengurangkan penggunaan air dan plastik dalam proses pengeluaran mereka.

2. Sosial

Dalam aspek sosial, Nestlé telah menetapkan pelbagai matlamat untuk meningkatkan keadaan pekerja dan masyarakat. Mereka komited untuk memastikan hak asasi manusia di dalam rantaian bekalan mereka, termasuk menghapuskan buruh paksa dan memastikan pematuhan hak pekerja. Selain itu, Nestlé turut mengamalkan kepelbagaian dan inklusiviti di dalam tenaga kerja mereka.

3. Tatakelola

Nestlé juga memberikan penekanan yang kuat kepada tatakelola korporat yang baik. Mereka mempunyai lembaga pengarah yang berkesan, yang memastikan keberkesanan pengawasan dan pengurusan organisasi. Keterbukaan dan transparansi adalah sebahagian daripada budaya tatakelola Nestlé, dengan mereka mengedarkan laporan berterusan mengenai kemajuan mereka di dalam mencapai matlamat ESG.

Sebagai sebahagian daripada inisiatif mereka, Nestlé telah melabur dalam penelitian dan pembangunan untuk mencipta produk yang lebih mampan dan lebih berkhasiat dari segi pemakanan. Mereka juga terlibat di dalam banyak program filantropi dan pembangunan komuniti di seluruh dunia.

Kes Nestlé adalah satu contoh bagaimana perniagaan makanan boleh mengintegrasikan ESG ke dalam model perniagaan mereka, memberikan tumpuan kepada aspek-aspek alam sekitar, sosial, dan tatakelola yang baik. Walaupun initiatif ESG telah banyak diaplikasikan oleh syarikat-syarikat besar, namun ia juga seharusnya diikuti oleh semua perniagaan berskala mikro, kecil dan sederhana.

ESG Nestle
ESG Nestle

Kesimpulan

Konsep ESG adalah penting dalam persekitaran perniagaan hari ini. Ia melibatkan pengambilan kira impak sosial dan alam sekitar di dalam operasi perniagaan. Perniagaan makanan boleh melaksanakan inisiatif ESG dengan mengurangkan impak alam sekitar, menjaga kesejahteraan haiwan, memastikan keadilan di dalam rantaian bekalan, menguruskan sisa buangan, dan menjaga kesihatan masyarakat. Dengan melaksanakan inisiatif ESG yang berkesan, perniagaan makanan mampu meningkatkan reputasi, mengurangkan risiko, mendapatkan akses kepada modal, dan merangsang inovasi di dalam perniagaan mereka.