Mengapa Produk Makanan Anda Perlu Memiliki Logo MeSTI?

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

logo mesti
logo mesti

Menurut Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan (PPKM) 2009, setiap pemilik dan penghuni premis pengilangan makanan adalah diwajibkan untuk menyusun dan melaksanakan Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM). PJKM ini merupakan satu sistem amalan yang dirancang dengan teliti, didokumentasikan, dan memberikan jaminan bahawa penggunaan mana-mana jenis makanan tidak akan menimbulkan risiko keselamatan apabila dikonsumsi. Beberapa PJKM yang telah diperkenalkan kepada premis yang terlibat di dalam pengilangan makanan termasuklah Amalan Pembuatan Baik (Good Manufacturing Practice - GMP), Analisis Bahaya dan Kawalan Kritikal Titik (Hazard Analysis and Critical Control Point - HACCP), ISO 22000, dan lain-lain.

Namun demikian, PJKM yang sedia ada agak sukar untuk diperolehi, terutamanya oleh Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS) yang terlibat dalam pengilangan makanan. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah memperkenalkan satu skim yang lebih mudah diperolehi dan mematuhi keperluan minimum yang ditetapkan dalam PPKM 2009, iaitu Skim Pensijilan Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI). Melalui pensijilan MeSTI, premis pengilangan makanan akan diberi panduan di dalam membina dan melaksanakan Program Jaminan Keselamatan Makanan (PJKM) sebelum menerima pengiktirafan.

Logo MeSTI (Makanan Selamat Tanggungjawab Industri) adalah sebuah logo yang diberikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia kepada produk makanan yang telah melalui proses pengesahan dan pematuhan terhadap standard keselamatan makanan. Logo ini menunjukkan bahawa produk makanan tersebut memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan selamat untuk dimakan oleh pengguna.

Apa Manfaat-Mafaat Memiliki Logo MeSTI?

1. Meningkatkan Kepercayaan Pelanggan

Dengan memiliki logo MeSTI pada produk makanan anda, pelanggan akan merasa lebih percaya dan yakin bahawa produk tersebut telah melalui proses pengesahan dan pematuhan terhadap standard keselamatan makanan. Logo ini menjadi bukti bahawa produk anda selamat dan boleh dipercayai.

2. Meningkatkan Reputasi dan Kepercayaan

Logo MeSTI merupakan tanda pengenalan yang diakui secara luas oleh masyarakat Malaysia. Dengan memiliki logo ini, reputasi dan kepercayaan pelanggan terhadap jenama anda akan meningkat kerana pelanggan akan menganggap produk anda memiliki kualiti yang baik dan selamat untuk dinikmati.

3. Meningkatkan Daya Saing di Pasaran

Di dalam industri makanan yang kompetitif, memiliki logo MeSTI dapat memberikan keunggulan kompetitif kepada produk anda. Pelanggan cenderung memilih produk dengan logo MeSTI karena mereka percaya bahawa produk tersebut lebih selamat dan berkualiti.

4. Memenuhi Peraturan Pengeluaran Makanan

Logo MeSTI adalah antara syarat yang harus dipenuhi oleh pengilang makanan di Malaysia. Dengan memiliki logo ini, anda dapat memastikan bahwa produk anda memenuhi standard keselamatan makanan yang ditetapkan oleh pihak berkuasa dan tidak melanggar peraturan yang berlaku.

Bagaimana Untuk Memohon Logo MeSTI?

KRITERIA PERMOHONAN

Premis makanan yang memohon pensijilan MeSTI perlu mematuhi kriteria - kriteria berikut :

1. Berdaftar dengan KKM melalui Pendaftaran Premis Makanan. Permohonan boleh di atas talian melalui laman sesawang http://fosimdomestic.moh.gov.my.; dan

2. Berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan/atau Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 (bagi Sabah dan Sarawak)

CARA MEMOHON

Permohonan MeSTI hendaklah dibuat melalui :

1. Laman sesawang FoSIM Domestik (http://fosimdomestic.moh.gov.my) atau;

2. Muat turun Borang Permohonan, MeSTI-1/12-02 dari laman sesawang BKKM (http://fsq.moh.gov.my).

DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

Semua permohonan dan dokumen sokongan bagi pensijilan MeSTI hendaklah dikemukakan kepada JKN atau PKD di mana lokasi premis berada. Set dokumen yang perlu dihantar adalah seperti berikut :

 1. Borang Permohonan

 2. Senarai Semak Permohonan

 3. Senarai Semak Elemen

 4. Salinan Slip Pendaftaran Premis KKM yang masih sah,

 5. Salinan Sijil Pendaftaran SSM dan/ atau Ordinan Kerajaan Tempatan 1961 (bagi Sabah dan Sarawak),

 6. Salinan lesen daripada PBT dan/atau surat pengesahan daripada mana-mana agensi kerajaan (jika ada),

 7. Salinan Sijil Program Jaminan Keselamatan Makanan (jika ada) (contoh: Sijil GMP, Sijil HACCP) dan sijil MeSTI bagi tujuan pembaharuan sahaja),

 8. Salinan Lesen Punca Air Minuman Berbungkus/ Air MineralSemulajadi (AMB/AMS) atau Lesen Penyediaan Ais daripada KKM (jika ada),

 9. Carta alir pemprosesan produk,

 10. Senarai produk, dan

 11. Senarai nama dan alamat syarikat yang terlibat dalam urusan OEM (Original Equipment Manufacturer) dengan pengilang premis makanan

Setelah semua dokumen lengkap, anda boleh mengirimkan permohonan logo MeSTI menggunakan cara yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.

BAYARAN

Bayaran untuk mendapatkan sijil MeSTI adalah percuma.

TEMPOH LAKU

Tempoh laku sijil MeSTI adalah 3 tahun dan mesti diperbaharui selepas itu untuk mengekalkan manafaatnya.

Untuk maklumat lebih terperinci berkaitan logo MeSTI, layari fsq.moh.gov.my

Kesimpulan

Kesimpulannya, memiliki logo MeSTI pada produk makanan anda akan memberikan beberapa manfaat yang signifikan. Logo ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan pelanggan, tetapi juga meningkatkan reputasi dan kepercayaan jenama, serta memberikan keunggulan kompetitif di pasaran. Untuk memohon logo MeSTI, anda perlu mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Dengan memiliki logo MeSTI, anda dapat memastikan bahwa produk makanan anda adalah selamat dan berkualiti.

Artikel-artikel berkaitan:

Memahami HACCP untuk keselamatan makanan

Kepentingan logo halal di dalam perniagaan makanan