ISO 22000: Piawaian Pengurusan Keselamatan Makanan yang Komprehensif

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

5/25/20243 min read

pensijilan ISO2200
pensijilan ISO2200

ISO 22000 adalah piawaian antarabangsa yang menetapkan keperluan untuk sistem pengurusan keselamatan makanan. Piawaian ini direka untuk memastikan keselamatan rantaian bekalan makanan global dan merangkumi semua organisasi yang terlibat di dalam rantaian makanan, dari petani dan pengeluar hingga pemproses dan peruncit.

Kepentingan ISO 22000

Sijil ISO2200 tidak diwajibkan kepada syarikat makanan. Tetapi, mana-mana syarikat makanan yang mendapat pensijilan ISO2200 akan mempunyai kelebihan-kelebihan berbanding pesaing-pesaing mereka yang masih belum memilikinya. Antaranya;

1. Keselamatan Makanan yang Diperkukuhkan

ISO 22000 memastikan bahawa syarikat makanan mempunyai sistem yang berkesan untuk mengenal pasti dan menguruskan risiko keselamatan makanan. Ini melibatkan analisis bahaya dan kawalan kritikal, yang membantu mencegah pencemaran dan memastikan produk yang selamat sampai kepada pengguna.

2. Keyakinan Pelanggan dan Pasaran

Dengan memiliki sijil ISO 22000, syarikat makanan dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap keselamatan makanan. Ini bukan sahaja meningkatkan keyakinan pelanggan tetapi juga memudahkan akses ke pasaran antarabangsa yang memerlukan pematuhan kepada piawaian keselamatan makanan yang tinggi. Sebagai contoh, sebuah syarikat pengeluar makanan yang mempunyai sijil ISO 22000 akan lebih mudah mengeksport produk mereka ke pasaran Eropah atau Amerika Utara, di mana peraturan keselamatan makanan adalah sangat ketat di negara-negara tersebut.

3. Pematuhan Undang-Undang dan Peraturan

ISO 22000 membantu syarikat mematuhi undang-undang dan peraturan keselamatan makanan tempatan dan antarabangsa. Ini penting untuk mengelakkan tindakan undang-undang yang boleh menjejaskan reputasi dan kewangan syarikat.

 ISO2200 Malaysia
 ISO2200 Malaysia

Komponen Utama ISO 22000

Berikut merupakan komponen-komponen utama yang terdapat piawaian ISO2200:

1. Komunikasi Interaktif

ISO 22000 menekankan kepentingan komunikasi yang berkesan sepanjang rantaian bekalan makanan. Ini termasuk komunikasi antara pembekal, pengeluar, pengedar, dan pelanggan untuk memastikan bahawa semua pihak memahami dan mematuhi keperluan keselamatan makanan.

2. Sistem Pengurusan

Piawaian ini memerlukan syarikat mempunyai sistem pengurusan yang berstruktur untuk mengawal risiko keselamatan makanan. Ini termasuk penetapan polisi keselamatan makanan, objektif, tanggungjawab, dan dokumentasi prosedur yang diperlukan.

3. Program Prasyarat (PRP)

PRP adalah program asas yang diperlukan untuk mewujudkan persekitaran yang kondusif bagi pengeluaran makanan yang selamat. Ini termasuk amalan kebersihan, penyelenggaraan kemudahan, kawalan perosak, dan latihan pekerja.

4. Prinsip HACCP

ISO 22000 menggabungkan prinsip-prinsip HACCP, yang melibatkan analisis bahaya dan penentuan titik kawalan kritikal. Ini membantu syarikat mengenal pasti bahaya yang mungkin berlaku dan menetapkan langkah kawalan untuk mengurangkannya.

Langkah-langkah untuk Mendapatkan Sijil ISO 22000

1. Penilaian Awal dan Perancangan

Syarikat perlu melakukan penilaian awal untuk memahami keperluan ISO 22000 dan merancang langkah-langkah yang diperlukan untuk mematuhinya. Ini termasuk penilaian risiko keselamatan makanan dan penentuan sumber yang diperlukan.

2. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Keselamatan Makanan

Syarikat perlu mengembangkan dan melaksanakan sistem pengurusan keselamatan makanan yang mematuhi keperluan ISO 22000. Ini termasuk dokumentasi prosedur, latihan pekerja, dan pelaksanaan program prasyarat.

3. Audit Dalaman dan Tindakan Pembetulan

Sebelum audit pensijilan, syarikat perlu menjalankan audit dalaman untuk memastikan semua keperluan dipenuhi. Sebarang ketidakpatuhan yang dikenalpasti perlu diperbetulkan sebelum audit rasmi dijalankan.

4. Audit Pensijilan

Audit pensijilan dijalankan oleh badan pensijilan yang diiktiraf untuk memastikan bahawa sistem pengurusan keselamatan makanan syarikat mematuhi ISO 22000. Ini melibatkan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumentasi dan amalan pengeluaran.

5. Pensijilan dan Pemantauan Berterusan

Setelah lulus audit, syarikat akan menerima sijil ISO 22000 yang sah untuk tempoh tertentu, biasanya tiga tahun. Syarikat perlu menjalankan audit pemantauan secara berkala untuk memastikan pematuhan berterusan kepada piawaian.

Kesimpulan

ISO 22000 melengkapi program keselamatan makanan lain, seperti HACCP (Analisis Bahaya dan Titik Kawalan Kritikal). HACCP adalah kaedah khusus untuk mengenalpasti titik kawalan kritikal dalam proses pengeluaran, manakala ISO 22000 menyediakan kerangka kerja yang lebih luas untuk mengurus keselamatan makanan di seluruh organisasi.

ISO 22000 adalah piawaian penting di dalam industri makanan yang membantu syarikat memastikan keselamatan makanan sepanjang rantaian bekalan. Dengan mematuhi piawaian ini, syarikat boleh meningkatkan keyakinan pelanggan, mematuhi undang-undang, dan mengurus risiko dengan lebih berkesan. Pemilikan sijil ISO 22000 memberikan kelebihan kompetitif yang signifikan, menjadikannya pelaburan strategik untuk syarikat yang ingin berjaya dalam pasaran global yang semakin kompleks dan mencabar.