Industri Makanan Konfeksi di Malaysia: Cabaran, Solusi dan Peluang Baru Di dalam Industri Ini

Artikel ini menyentuh tentang Industri makanan konfeksi di Malaysia, meliputi cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pemain-pemainnya dan apakah solusi yang kami cadangkan untuk menghadapi cabaran-cabaran mereka. Kami turut menyentuh tentang peluang yang wujud di dalam industri ini yang perlu diambil peluang oleh peniaga-peniaga makanan khususnya peniaga berskala mikro dan kecil.

BISNES DAN PEMASARAN

1/21/20249 min read

Industri Makanan Konfeksi di Malaysia:
Industri Makanan Konfeksi di Malaysia:

Pendahuluan

Produk konfeksi merujuk kepada produk yang kaya dengan gula atau manisan yang serupa. Terdapat koleksi besar produk konfeksi secara global dan sebahagian besarnya dikategorikan sebagai konfeksi coklat dan konfeksi gula.

Konfeksi coklat dan konfeksi gula adalah dua kategori utama dalam industri makanan konfeksi.

Konfeksi Coklat: Seperti namanya, konfeksi coklat adalah produk konfeksi yang dibuat daripada coklat. Ini termasuk pelbagai jenis coklat seperti coklat susu, coklat hitam, dan coklat putih, serta produk coklat lain seperti batang coklat, bonbon, dan banyak lagi.

Konfeksi Gula: Konfeksi gula merujuk kepada produk konfeksi yang dibuat terutamanya daripada gula.Ini termasuk gula-gula, manisan, biskut, gula-gula kacang, aiskrim, kuih-muih, kek, gula-gula getahdan karamel.

Setiap kategori makanan konfeksi mempunyai segmen pasaran sasaran masing-masing dan setiap segmen tersebut juga dipecahkan kepada dua segmen lain iaitu segmen pasaran organik dan segmen pasaran organik. Segmen organik bermaksud pelanggan yang mementingkan makanan natural dan sihat, sementara segmen bukan organik pula adalah sebaliknya.

Industri makanan konfeksi di Malaysia adalah sektor yang berkembang pesat dan menjadi salah satu penyumbang utama kepada ekonomi negara. Menurut laporan Statista, pendapatan dalam pasaran Konfeksi di Malaysia dijangka mencapai USD7.21 bilion pada tahun 2024, dan dijangka berkembang sehingga 7.81% setiap tahun.

Industri ini mempunyai sejarah yang panjang di Malaysia, dengan banyak syarikat tempatan dan antarabangsa yang beroperasi di negara ini. Syarikat-syarikat ini menghasilkan pelbagai jenis konfeksi makanan, dari gula-gula tradisional hingga coklat gourmet. Industri ini juga mempunyai hubungan yang erat dengan sektor-sektor lain seperti pertanian (untuk bahan mentah seperti gula dan koko) dan pembuatan (untuk mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses pengeluaran).

Industri ini juga merupakan penyumbang besar kepada pekerjaan dan pendapatan di Malaysia. Ia mencipta peluang pekerjaan untuk ribuan rakyat Malaysia dan membantu meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu, industri ini juga memainkan peranan penting di dalam mempromosikan produk tempatan. Banyak produk konfeksi yang dihasilkan di Malaysia menggunakan bahan-bahan tempatan, yang membantu meningkatkan permintaan terhadap produk-produk pertanian tempatan.

Industri Makanan Konfeksi di Malaysia:
Industri Makanan Konfeksi di Malaysia:

Cabaran-Cabaran Industri Makanan Konfeksi Di Malaysia dan Bagaimana Untuk Mengatasinya

Industri makan konfeksi di Malaysia, seperti banyak industri lain, menghadapi beberapa cabaran yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan dan kejayaan. Berikut adalah beberapa cabaran utama, dan bagaimana perniagaan makanan konfeksi mampu mengatasi cabaran tersebut.

1. Persaingan Pasaran

Cabaran: Industri makanan konfeksi di Malaysia adalah pasaran yang sangat kompetitif dengan banyak jenama tempatan dan antarabangsa yang beroperasi. Dengan begitu banyak produk dan jenama yang tersedia di pasaran, peniaga menghadapi cabaran yang sangat besar untuk bersaing dan memikat hati pelanggan.

Solusi: Untuk mengatasi cabaran sengit di dalam industri makanan konfeksi di Malaysia, peniaga perlu mengaplikasi strategi diferensiasi yang kreatif. Ini termasuklah mengenalpasti dan mempromosikan ciri-ciri unik produk mereka, seperti rasa atau reka bentuk yang istimewa, untuk membezakan diri mereka dari pesaing.

Pemasaran yang efektif dan kreatif melalui platform digital dan sosial juga dapat membantu meningkatkan kesedaran dan populariti jenama. Selain itu, memahami dengan mendalam kehendak dan citarasa pelanggan, serta memberikan nilai tambah seperti promosi khas atau kemasan inovatif, dapat membantu menarik perhatian dan memenangi hati pelanggan di tengah-tengah pasaran yang sibuk. Kolaborasi dengan peniaga tempatan juga boleh memberikan platform tambahan untuk memperkenalkan produk dan memperluaskan jangkauan pasaran. Dengan kesedaran dan adaptasi terhadap dinamika pasaran, peniaga makanan konfeksi dapat memenangi persaingan dan memperolehi keunggulan dalam industri yang kompetitif ini.

Baca artikel 'Ciri jualan unik: Mengapa setiap perniagaan perlu memilikinya dan bagaimana untuk menciptanya', untuk memahami cara membina ciri jualan unik yang mampu menarik perhatian pelanggan, dan memenangi persaingan.

2. Pemilihan Bahan

Cabaran: Malaysia adalah pengeluar utama beberapa bahan mentah yang digunakan di dalam pembuatan makanan konfeksi, seperti gula dan koko. Namun begitu, banyak makanan konfeksi yang dihasilkan menggunakan bahan-bahan mentah yang Walau bagaimanapun, harga dan kualiti bahan-bahan ini boleh berubah-ubah, yang boleh memberi kesan kepada kos pengeluaran dan kualiti produk akhir. Perubahan harga ini didorong oleh banyak faktor seperti faktor cuaca yang menghalang penghasilan bahan mentah secara produktif, faktor perang dan sekatan ekonomi di negara pengeluar bahan mentah, faktor permintaan yang tinggi ketika musim-musim perayaan dan sebagainya.

Solusi: Untuk mengatasi ketidakstabilan harga dan kualiti bahan mentah di dalam industri makanan konfeksi di Malaysia, strategi yang holistik perlu diambil. Pertama, pengusaha perlu membina hubungan yang kukuh dengan pembekal bahan mentah untuk memastikan kestabilan bekalan dan mendapatkan maklumat terkini mengenai perubahan harga atau kualiti. Selain itu, diversifikasi sumber bekalan bahan mentah dari pelbagai pasaran boleh membantu mengurangkan impak ketidakstabilan yang mungkin timbul dari faktor-faktor seperti cuaca atau konflik geopolitik. Penyelidikan dan pembangunan di dalam mencipta formula alternatif atau bahan pengganti yang stabil dan berkualiti juga boleh diusahakan untuk menyediakan pilihan ketika berlaku ketidakstabilan harga. Selain itu, mengintegrasikan teknologi yang memantau pasaran dan tren permintaan boleh membantu pengusaha bersedia dan meramalkan perubahan harga, membolehkan mereka membuat keputusan yang bijak di dalam pengeluaran dan penetapan harga produk konfeksi.

3. Peraturan dan Pematuhan

Cabaran: Industri makanan konfeksi di Malaysia perlu mematuhi pelbagai peraturan dan standard kualiti, termasuk peraturan kesihatan dan keselamatan, etiket nutrisi, dan standard halal untuk memenuhi tuntutan pasaran yang sangat sengit. Mematuhi peraturan ini boleh menambah kos operasi dan memerlukan pemantauan yang ketat.

Solusi: Walaupun kos mungkin akan bertambah, pematuhan terhadap keselamatan dan peraturan makanan perlu dilihat secara positif. Perlu diingat bahawa pematuhan tersebut adalah sangat penting untuk membina kepercayaan pelanggan dan seterusnya, meningkatkan jualan. Untuk mengatasi cabaran pematuhan peraturan dan standard kualiti di dalam industri makanan konfeksi di Malaysia, perniagaan perlu melibatkan diri secara proaktif dalam pemantauan dan pematuhan terhadap garis panduan yang ditetapkan. Penggunaan sistem pengurusan kualiti yang teliti, seperti GMP (Good Manufacturing Practices) dan HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), dapat membantu memastikan pematuhan terhadap peraturan kesihatan dan keselamatan. Pematuhan etika pemakanan boleh ditingkatkan melalui pendekatan yang transparan dan maklumat yang jelas pada pembungkusan produk. Sementara itu, memastikan kepatuhan terhadap standard halal memerlukan pengurusan rantai bekalan yang teliti, termasuklah pemilihan pembekal yang sah dan proses pengeluaran yang bersih. Melibatkan pakar tempatan dalam proses pematuhan dan memantau perubahan dalam undang-undang dan peraturan industri juga penting untuk memastikan pematuhan berterusan.

Baca artikel untuk maklumat yang berkaitan:

'Memahami HACCP untuk keselamatan makanan'.

'Mengapa produk makanan anda perlu memiliki logo mesti'.

4. Perubahan Selera Pengguna

Cabaran: Selera pengguna terus berubah, dan industri makanan konfeksi perlu beradaptasi dengan perubahan ini. Sebagai contoh, semakin banyak pengguna sekarang mencari produk yang lebih sihat, organik, atau bebas gula.

Solusi: Untuk mengatasi cabaran perubahan selera pengguna di dalam industri makanan konfeksi yang terus berubah, pengusaha perlu mengambil inisiatif di dalam mengembangkan produk yang responsif terhadap tren kesihatan dan pemakanan semasa. Peningkatan di dalam penawaran produk yang lebih sihat, organik, dan bebas gula boleh dicapai melalui inovasi di dalam formulasi dan bahan utama. Penggunaan bahan-bahan berkualiti tinggi yang memenuhi kriteria kesihatan semasa dan berkomitmen terhadap proses pengeluaran yang bersih dan lestari dapat membina keyakinan pelanggan. Pemasaran yang berfokus pada kelebihan nutrisi dan kandungan bahan semula jadi di dalam produk dapat membantu menarik segmen pasaran yang semakin peka terhadap pemakanan sihat. Keterlibatan dengan pelanggan melalui kajian pasaran dan maklum balas boleh menjadi asas untuk menyelaraskan penawaran produk dengan perubahan selera pengguna dan memastikan kemampanan di dalam industri yang dinamik ini.

Bagaimana untuk mengetahui dan respon kepada perubahan selera pengguna? Baca artikel 'Pentingnya penyelidikan pasaran di dalam strategi perniagaan'.

5. Pengedaran dan Logistik

Cabaran: Mengedarkan produk ke pelbagai lokasi di seluruh negara boleh menjadi cabaran, terutama di kawasan pedalaman atau terpencil. Ini melibatkan kos pengangkutan, penyimpanan, dan pengendalian yang tinggi.

Solusi: Untuk mengatasi cabaran pengedaran dan logistik dalam industri makanan konfeksi di Malaysia, perusahaan perlu mempertimbangkan strategi pengedaran yang lebih efisien dan terukur. Peningkatan dalam penggunaan teknologi untuk pengurusan inventori dan pengangkutan, seperti sistem pemantauan berdasarkan IoT (Internet of Things) atau perisian pengoptimuman lalulintas, boleh membantu meningkatkan kecekapan logistik. Kerjasama dengan perkhidmatan pengangkutan yang cekap dan fleksibel dapat membantu mengurangkan kos pengedaran.

Selain itu, membangunkan pusat penyimpanan strategik di kawasan yang strategik dan bekerjasama dengan penyedia logistik tempatan untuk menyesuaikan penghantaran ke kawasan-kawasan pedalaman atau terpencil dapat mengurangkan waktu penghantaran dan kos secara keseluruhan. Melalui peningkatan dalam proses pengedaran dan logistik, perusahaan makanan konfeksi dapat memastikan produk mereka dihantar dengan tepat, pada masa yang dijangka, dan dengan kos yang terkawal.

6. Tekanan Harga

Cabaran: Dengan persaingan yang sengit di pasaran, terdapat tekanan untuk menawarkan produk pada harga yang kompetitif. Ini boleh menjejaskan margin keuntungan dan keupayaan syarikat untuk melabur dalam penambahbaikan produk atau proses.

Solusi: Untuk mengatasi tekanan harga dalam pasaran yang sengit, syarikat perlu mengadopsi strategi yang cermat. Pertama, penekanan perlu diberikan kepada pengurusan kos yang efisien melalui peningkatan dalam rantai bekalan, proses pengeluaran yang lebih cekap, dan pemilihan bahan mentah yang ekonomi. Selain itu, diferensiasi produk dan penambahbaikan nilai tambah boleh membantu meningkatkan daya saing tanpa bergantung sepenuhnya pada penurunan harga.

Membina hubungan yang kukuh dengan pelanggan dan memberikan nilai yang jelas melalui kualiti produk, perkhidmatan pelanggan yang cemerlang, atau inovasi produk juga dapat memberikan ruang untuk mengekalkan harga yang lebih optimum. Akhirnya, mengenal pasti segmen pasaran yang bersedia membayar lebih untuk nilai tambah atau kualiti premium dapat memberikan peluang untuk meningkatkan margin keuntungan tanpa mengorbankan daya saing.

Baca artikel 'Panduan lengkap menetapkan harga produk makanan'.

Namun, walaupun banya cabaran-cabaran yang perlu dihadapai, industri konfeksi makanan di Malaysia mempunyai potensi yang besar untuk pertumbuhan dan inovasi. Dengan pendekatan yang tepat, syarikat-syarikat dalam industri ini boleh memanfaatkan peluang ini dan mencapai kejayaan dalam pasaran yang kompetitif ini.

Industri Makanan Konfeksi di Malaysia:
Industri Makanan Konfeksi di Malaysia:

Peluang-Peluang di Industri Makanan Konfeksi Di Malaysia

Industri konfeksi makanan di Malaysia menjanjikan pelbagai peluang untuk pertumbuhan dan inovasi. Di dalam konteks ekonomi yang dinamik dan citarasa pengguna yang sering berubah, terdapat beberapa bidang penting yang boleh diterokai oleh perniagaan konfeksi untuk memperluaskan pasaran mereka dan meningkatkan daya saing. Antaranya;

1. Pengenalan Rasa yang Inovatif

Pengguna Malaysia semakin mencari variasi dan keunikan di dalam rasa. Oleh itu, pengenalan rasa yang inovatif dan eksklusif dapat menjadi faktor utama di dalam menarik pengguna. Eksperimen dengan gabungan rasa tempatan dan antarabangsa, serta pengenalan rasa musiman atau terhad, boleh menjadi strategi yang berkesan.

2. Penekanan ke Arah Produk Organik

Kesedaran terhadap kesihatan dan kelestarian semakin meningkat di kalangan pengguna Malaysia. Oleh itu, terdapat peluang dan permintaan yang besar untuk makanan konfeksi organik yang diperbuat daripada bahan-bahan semula jadi dan bebas daripada bahan kimia berbahaya. Sebagai contoh; saiz pasaran global untuk konfeksi coklat organik dinilai sebanyak USD 824.1 juta pada tahun 2020 dan dijangka akan berkembang dengan kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 6.8% dari tahun 2021 hingga 2028. Peningkatan keutamaan terhadap produk makanan yang sihat adalah faktor utama yang menyumbang kepada pertumbuhan pasaran ini.

3. Inovasi Makanan Konfeksi Sihat

Di tengah-tengah kesedaran akan gaya hidup sihat, terdapat peluang untuk menghasilkan makanan konfeksi yang lebih sihat. Ini termasuk makanan rendah gula, rendah lemak, atau mungkin makanan yang memasukkan bahan-bahan berkhasiat seperti bijirin penuh, serat, atau protein. Produk-produk ini dapat menarik pengguna yang ingin mengekalkan gaya hidup yang sihat.

4. Promosi Produk Beretika dan Mampan

Pengguna kini semakin prihatin tentang aspek etika dan kelestarian produk yang mereka beli. Oleh itu, perniagaan makanan konfeksi yang mengamalkan amalan perdagangan adil, menggunakan bahan-bahan mampan, dan mengurangkan pembaziran dapat menarik sokongan dari pengguna yang prihatin tentang tanggungjawab sosial dan alam sekitar. Baca artikel 'Kepentingan konsep ESG di dalam perniagaan makanan'.

5. Pengalaman Pembelian yang Diperibadikan

Peluang juga wujud untuk meningkatkan pengalaman pembelian pengguna melalui konsep penyesuaian dan personalisasi. Perniagaan makanan konfeksi boleh menawarkan pembungkusan yang dipersonalisasi atau bahkan makanan yang dibuat khas mengikut citarasa dan kehendak individu. Produk yang dipersonalisasi dapat mencipta hubungan yang lebih kukuh antara jenama dan pengguna. Baca artikel 'Trend Makanan di Malaysia dan bagaimana usahawan makanan boleh menyesuaikan diri'.

6. Peluang pasaran eksport

Memasarkan produk konfeksi tempatan ke pasaran antarabangsa adalah satu peluang strategik yang perlu dipertimbangkan. Di dalam menghadapi pasaran global yang semakin bersepadu dan terbuka, produk konfeksi tempatan mempunyai potensi untuk memikat rasa pengguna dari pelbagai latar belakang dan budaya. Keunikan rasa dan reka bentuk makanan konfeksi tempatan tempatan seperti biskut dan kuih muih tidak hanya mencerminkan warisan kaya Malaysia tetapi juga membuka peluang eksklusif di pasaran global yang sentiasa mencari kepelbagaian kulinari. Baca artikel 'Panduan mengeksport produk makanan ke pasaran antarabangsa'.

Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, industri kuih-muih makanan di Malaysia boleh mengukuhkan kedudukan mereka di pasaran tempatan dan global. Selain itu, inovasi dalam formulasi produk dan strategi pemasaran yang bijak dapat membantu perniagaan makanan konfeksi tidak hanya bertahan, tetapi berkembang di dalam landskap perniagaan yang kompetitif.

Kesimpulan

Salah satu penyumbang utama ekonomi Malaysia adalah industri makanan konfeksi yang meliputi makanan berteraskan coklat dan gula. Industri ini sentiasa berkembang dari setahun ke setahun disebabkan oleh pertambahan permintaan daripada pengguna. Namun begitu, industi ini sangat kompetitif dan berdepan dengan pelbagai cabaran yang perlu dihadapi oleh pengusaha makanan untuk terus berjaya dan berkembang.

Dalam menangani cabaran-cabaran yang dihadapi oleh industri makanan konfeksi di Malaysia, perusahaan perlu mengambil pendekatan yang holistik dan proaktif untuk memastikan pertumbuhan dan kejayaan. Persaingan yang sengit dalam pasaran menuntut peniaga untuk memanfaatkan strategi diferensiasi kreatif, seperti mempromosikan ciri-ciri unik produk dan menggunakan pemasaran digital yang efektif. Ketidakstabilan dalam pemilihan bahan mentah dapat diatasi melalui pembinaan hubungan yang kukuh dengan pembekal, diversifikasi sumber bekalan, dan penggunaan teknologi untuk pemantauan pasaran. Pematuhan terhadap peraturan dan standard kualiti memerlukan penggunaan sistem pengurusan kualiti yang teliti dan keterlibatan pakar tempatan.

Perubahan selera pengguna dapat dijawab melalui inovasi produk yang responsif terhadap tren kesihatan dan pemakanan semasa. Cabaran pengedaran dan logistik boleh dikendalikan dengan penggunaan teknologi dan kerjasama dengan perkhidmatan pengangkutan yang efisien. Tekanan harga dapat diatasi dengan penekanan ke atas pengurusan kos efisien, diferensiasi produk, dan memahami segmen pasaran yang bersedia membayar lebih untuk nilai tambah atau kualiti premium.

Walaupun cabaran-cabaran ini wujud, industri makanan konfeksi di Malaysia mempunyai potensi pertumbuhan yang besar dengan peluang-peluang baru yang wujud. Dengan perancangan dan strategi yang betul, pengusaha-pengusaha makanan di dalam industri ini boleh mencapai kejayaan di dalam pasaran yang kompetitif ini.