Panduan Lengkap Menetapkan Harga Produk Makanan

BISNES DAN PEMASARAN

strategi penetapan harga produk makanan
strategi penetapan harga produk makanan

Menyedari betapa pentingnya faktor penentuan harga, artikel ini ditulis untuk menjadi panduan komprehensif bagi mereka yang terlibat di dalam perniagaan makanan. Penentuan harga yang efektif bukan sahaja mempengaruhi keuntungan, tetapi juga kedudukan produk di pasaran. Dengan memahami dengan mendalam tentang pelbagai aspek berkaitan harga, anda akan mendapat pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai kecemerlangan di dalam perniagaan makanan anda.

Apa Itu Harga?

Apakah yang dimaksudkan dengan harga? Di dalam bahasa yang paling mudah, harga adalah jumlah wang yang anda tetapkan kepada pelanggan untuk membayarnya bagi mendapatkan produk anda. Namun begitu, di dalam skop yang lebih luas pula, harga boleh dilihat sebagai jumlah yang sanggup dibayar oleh pelanggan bagi mendapatkan manafaat atas tawaran nilai yang anda berikan. Di sini, pelanggan bukan sahaja sanggup mengeluarkan wang untuk membayar jumlah harga produk anda, tetapi mereka juga sanggup mengorbankan kos-kos yang lain seperti kos menunggu, kos menaiki teksi, kos kepenatan dan sebagainya.

Kami akan membahaskan subjek berkenaan penetapan harga produk makanan dengan komprehensif yang meliputi topik-topik seperti berikut:

Kepentingan menetapkan harga dengan bijak

Fahami jenis-jenis kos

Strategi-strategi menetapkan harga produk makanan

1. Strategi harga berdasarkan kos

2. Strategi harga berdasarkan nilai

3. Strategi harga berdasarkan persaingan

4. Strategi harga dinamik

Jenis-jenis strategi harga pemasaran

Faktor-faktor lain yang mempengaruhi penetapan harga

Masa depan strategi penetapan harga

Kepentingan Menetapkan Harga Dengan Bijak


Penetapkan harga produk adalah topik yang sangat penting di dalam pemasaran dan mesti dibuat dengan begitu cermat untuk mengelakkan perniagaan anda terjerumus ke dalam pelbagai risiko yang membawa kepada kegagalan kewangan. Berikut kami kongsikan mengapa penetapan harga produk perlu dipertimbangkan dengan begitu teliti:

a. Kepentingan keuntungan


Penentuan harga yang tepat memainkan peranan penting di dalam mencapai keuntungan perniagaan. Harga yang terlalu rendah boleh menyebabkan kehilangan keuntungan atau kesukaran di dalam menampung kos operasi dan pembangunan. Manakala, harga yang terlalu tinggi pula boleh menghalang pelanggan daripada membeli produk dan mempengaruhi daya saing perniagaan di pasaran. Oleh itu, anda perlu mempertimbangkan dengan teliti harga yang akan membolehkan anda mencapai keuntungan yang diinginkan, disamping berupaya untuk menarik pelanggan.

b. Persepsi nilai pelanggan

Harga produk memainkan peranan penting di dalam membentuk persepsi nilai oleh pelanggan. Harga yang terlalu rendah boleh menyebabkan pelanggan meragui kualiti atau nilai produk tersebut. Harga yang terlalu tinggi pula boleh mengakibatkan persepsi bahawa produk tersebut terlalu mahal atau tidak berbaloi. Oleh itu, penentuan harga yang tepat dan selaras dengan kualiti, manfaat, dan penyelesaian yang ditawarkan oleh produk anda adalah penting untuk menjaga persepsi positif pelanggan terhadap nilai produk anda.

c. Persaingan pasaran

Industri Makanan yang sangat kompetitif memerlukan perniagaan untuk mempertimbangkan harga dengan teliti. Harga yang tidak berdaya saing boleh mengakibatkan kehilangan pelanggan kepada pesaing yang menawarkan harga yang lebih baik. Di samping itu, penentuan harga yang berpatutan dan strategik dapat membantu perniagaan anda membezakan diri daripada pesaing dan menarik pelanggan dengan nilai tambah yang ditawarkan. Mengkaji harga pesaing dan memahami landskap pasaran adalah penting bagi perniagaan anda untuk membuat keputusan harga yang berkesan.

d. Penyesuaian kos dan keadaan pasaran

Anda juga perlu membuat penyesuaian harga mengikut perubahan kos bahan mentah, upah tenaga kerja, kos pengangkutan, dan faktor-faktor pasaran lain yang berkaitan. Sekiranya kos meningkat secara signifikan, anda mungkin perlu menaikkan harga untuk mengekalkan keuntungan. Selain itu, anda perlu mengambil kira permintaan pasaran, keadaan ekonomi, dan kecenderungan pelanggan semasa di dalam menentukan harga agar tetap relevan dan menarik.

e. Pengaruh strategi pemasaran dan penyokong jualan

Penentuan harga yang tepat dapat menyokong strategi pemasaran dan penjualan produk makanan. Harga yang terlalu rendah mungkin menyebabkan kekurangan bajet untuk menjalankan kempen pemasaran secara efektif atau memberikan insentif yang cukup kepada ejen - ejen jualan. Manakala, harga yang terlalu tinggi mungkin memerlukan strategi pemasaran yang berbeza untuk mengesan pelanggan-pelanggan yang bersedia membayar pada harga tersebut. Oleh itu, penentuan harga yang tepat harus selaras dengan strategi pemasaran untuk mencapai sasaran jualan dan pertumbuhan.

Kesimpulannya, strategi harga di dalam perniagaan makanan adalah laluan yang menghubungkan keperluan pelanggan, realiti pasaran, dan objektif perniagaan. Dengan memahami ilmu berkaitan penetapan harga secara menyeluruh, anda dapat mencipta strategi harga yang membantu perniagaan anda tumbuh dan terus berkembang di dalam industri yang dinamik ini.

Fahami Jenis-Jenis Kos


Di dalam konteks strategi penetapan harga makanan, terdapat beberapa jenis kos yang perlu diambil kira. Berikut adalah beberapa jenis kos yang biasanya terlibat iaitu:

a. Kos bahan mentah

Kos bahan mentah merangkumi kos bahan-bahan utama yang digunakan untuk menyediakan hidangan atau produk makanan. Ini termasuk sayur-sayuran, daging, ikan, rempah ratus, dan bahan-bahan lain yang membentuk asas hidangan.

b. Kos tenaga buruh

Kos tenaga buruh melibatkan upah pekerja yang terlibat di dalam keseluruhan operasi perniagaan. Kos tenaga buruh juga termasuk faedah seperti faedah kesihatan, SOCSO, simpanan untuk persaraan (EPF), insurans, dan keperluan lain yang berkaitan dengan pekerja.

c. Kos overhead

Kos overhead merangkumi kos-kos yang tidak terus berkaitan dengan penghasilan makanan, tetapi perlu ditanggung oleh perniagaan. Ini termasuk kos penyelenggaraan dapur, peralatan, utiliti, insurans, dan sewa premis.

d. Kos pengedaran

Kos pengedaran melibatkan kos penghantaran bahan mentah ke tempat pengilang makanan atau restoran, serta pengedaran produk makanan ke pelanggan. Ini meliputi kos pengangkutan, penyimpanan, dan pengurusan stok.

e. Kos pemasaran

Kos pemasaran adalah kos-kos yang berkaitan dengan promosi dan pemasaran produk makanan. Ini termasuk kos iklan, sampel percuma, kos menjalankan kaji selidik, dan usaha pemasaran lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan jualan produk.

f. Kos modal

Kos modal adalah pelaburan awal di dalam membeli peralatan, pembinaan pejabat, restoran atau kilang, dan perbelanjaan modal lain yang berkaitan dengan perniagaan makanan. Contoh: Jika pelaburan awal di dalam membeli peralatan dan pembinaan restoran adalah RM 100,000 dan peralatan itu mempunyai jangka hayat 5 tahun, kos modal tahunan yang ditanggung oleh perniagaan adalah RM 20,000 (RM 100,000/5).

g. Kos berkaitan dengan kualiti dan keselamatan makanan

Kos yang berkaitan dengan pematuhan piawaian kualiti dan keselamatan makanan. Kos ini termasuk pengujian makmal, sijil halal, sijil pengendalian makanan, dan usaha-usaha lain yang berkaitan.

h. Kos sumber manusia

Kos sumber manusia adalah kos yang melibatkan latihan pekerja, kos pematuhan undang-undang buruh, kos program keceriaan pekerja, dan kos-kos lain yang berkaitan dengan pengurusan sumber manusia di dalam perniagaan makanan.

Memahami jenis-jenis kos yang terlibat seperti di atas adalah sangat penting bagi membolehkan pengiraan dan penetapan harga yang lebih tepat.

Strategi Menetapkan Harga

Sebagai sebuah perniagaan, membuat penetapan harga yang paling munasabah untuk produk yang ingin dijual adalah tugas yang sangat sukar. Sekiranya anda menetapkan harga yang cukup murah di pasaran, ditakuti kegagalan anda mengawal dengan bijak kos-kos operasi perniagaan akan menyebabkan perniagaan anda jatuh ke paras kerugian. Kalau anda tetapkan harga yang mahal pula, ditakuti pelanggan-pelanggan yang terlalu sensitif soal harga, mereka akan lari ke pesaing-pesaing anda yang menawarkan harga yang lebih murah.

Secara umumnya, ada 4 strategi penetapan harga yang anda boleh gunakan untuk menetapkan harga produk makanan anda iaitu:

 1. Strategi harga berdasarkan kos

  • Strategi menetapkan harga berdasarkan markup

  • Strategi menetapkan harga berdasarkan titik impas (breakeven point)

 2. Strategi harga berdasarkan nilai

 3. Strategi harga berdasarkan harga persaingan

 4. Strategi harga dinamik


1. Strategi menetapkan harga berdasarkan kos


Ada 2 strategi penetapan harga berdasarkan kos (cost-based pricing strategy) yang biasa digunakan oleh perniagaan untuk menetapkan harga produk makanan mereka iaitu strategi harga markup (markup based pricing) dan strategi harga pemecahan titik impas (breakeven pricing strategi). Saya akan terangkan dengan terperinci perbezaan kedua-duanya serta kaedah pengiraannya.

a. Strategi penentuan harga markup

Strategi penentuan harga markup adalah berdasarkan kos pengeluaran produk sebagai asas untuk menetapkan harga jualannya. Objektif utama strategi ini adalah untuk memastikan bahawa harga jualan produk adalah mencukupi untuk menampung kos pengeluaran dan menyumbang kepada margin keuntungan yang diinginkan oleh perniagaan. Ini bermakna, perniagaan menambahkan margin keuntungan ke atas kos untuk menentukan harga jualan produk mereka.

Berikut merupakan 5 langkah yang perlu dilakukan sekiranya anda memilih strategi ini untuk menetapkan harga jualan produk anda.

Langkah pertama: Mengira kos produk


Langkah pertama adalah mengenal pasti dan mengira semua kos yang berkaitan dengan produk makanan anda. Ini termasuk kos bahan mentah, tenaga buruh, peralatan, pengangkutan, pembungkusan, dan kos overhead. Pastikan untuk menyenaraikan semua kos secara terperinci agar anda mempunyai gambaran yang jelas mengenai kos keseluruhan untuk mengeluarkan produk anda.

Contoh; Sweet Bakery menjalankan perniagaan pembuatan kek. Selepas membuat penyenaraian dan perkiraan secara terperinci, berikut merupakan kos-kos yang ditanggung oleh Sweet Bakery di dalam tempoh 1 bulan.

 • Kos bahan mentah (tepung, gula, telur, dll.): RM10,000.

 • Kos tenaga buruh: RM10,000.

 • Kos susut nilai peralatan: RM2000.

 • Kos pengangkutan dan pembungkusan: RM5000.

 • Kos overhead (sewa premis, utiliti): RM5,000

 • Kos keseluruhan adalah RM32,000.00


Sweet Bakery menjangkakan mereka mampu menjual sehingga 1000 biji kek sebulan, maka kos mengeluarkan 1 biji kek adalah RM32.00 (iaitu 27,000 / 1000).


Langkah ke-2: Menentukan keuntungan yang dikehendaki

Anda perlu memutuskan jumlah keuntungan yang ingin anda perolehi daripada penjualan produk makanan anda. Ini adalah jumlah tambahan yang anda mahu perolehi sebagai ganjaran atas usaha dan perniagaan anda. Keuntungan yang anda tetapkan perlu memberikan pulangan yang wajar dan mengambil kira persaingan di pasaran serta nilai produk makanan anda.

Contoh; Sweet Bakery ingin mendapatkan keuntungan 100% daripada setiap kek yang dijual. Maka: keuntungannya adalah RM32 juga (iaitu 100% x RM32).

Langkah ke-3: Mengira harga jual

Peringkat ketiga adalah dengan mengira harga jualan produk. Ini dilakukan dengan mecampurkan kos mengeluarkan seunit produk dengan jumlah keuntungan yang diingini.

Contoh; Sweet Bakery menggunakan formula berikut untuk menetapkan harga jual sebiji kek mereka:

Harga Jual = Kos produk + keuntungan

Harga jualan = RM32 + RM32

Harga jualan = RM82Langkah ke-4: Mengkaji pasaran dan menyesuaikan harga

Setelah anda mendapatkan harga awal, adalah penting untuk mengkaji pasaran dan melihat harga yang ditawarkan oleh pesaing bagi produk yang serupa. Anda perlu memastikan bahawa harga jualan anda adalah berdaya saing dan relevan di dalam pasaran. Jika perlu, anda boleh membuat penyesuaian harga berdasarkan perbezaan dengan harga pesaing atau mengambil kira faktor-faktor seperti kualiti produk, jangkamasa penyimpanan, atau ciri-ciri unik yang membezakan produk makanan anda.

Sebagai contoh; selepas mengkaji pasaran, Sweet Bakery mendapati bahawa pesaing mereka menjual kek yang serupa di antara RM70 hingga RM80. Akhirnya, Sweet Bakery memutuskan untuk menetapkan harga jualan kek mereka pada harga pertengahan iaitu RM75 sebiji agar harga tersebut bersifat kompetitif.

Langkah ke-5: Pantau prestasi dan membuat penyesuaian

Selepas menetapkan harga jual, adalah penting untuk memantau prestasi produk makanan anda di pasaran. Pantau jumlah jualan, maklum balas pelanggan, dan perubahan di dalam kos bahan mentah atau kos-kos lain yang berkaitan. Jika kos berubah secara signifikan atau jika perubahan di dalam permintaan pasaran berlaku, anda mungkin perlu menyesuaikan harga jual anda untuk mengekalkan keuntungan yang dikehendaki.

Sebagai contoh; Sweet Bakery memantau penjualan dan mendapati bahawa penjualan kek mereka meningkat setiap minggu dan pelanggan memberikan maklum balas positif terhadap kualiti dan kesedapan kek mereka. Pada masa yang sama, Sweet Bakery juga sedar bahawa kos bahan mentah telah meningkat sebanyak 10%.

Oleh itu, Sweet Bakery memutuskan untuk menaikkan harga jual kek mereka sebanyak 5% untuk menangani kenaikan kos, menjadikan keknya kini berharga RM79.00 sebiji (Penyesuaian daripada RM75 + 5%).

Setelah anda mengikuti langkah-langkah di atas, anda akan mempunyai harga jual yang sesuai untuk produk makanan anda berdasarkan strategi penentuan harga berdasarkan kos. Walau bagaimanapun, adalah penting untuk mengkaji semula dan menyesuaikan harga anda mengikut keperluan pasaran dan perubahan di dalam kos produk anda dari masa ke masa.

strategi penetapan harga markup
strategi penetapan harga markup

b. Strategi penentuan harga berdasarkan titik impas


Titik impas, atau di dalam bahasa Inggeris dikenali sebagai "break-even point," ialah tahap jualan di mana pendapatan perniagaan adalah sama dengan keseluruhan kos yang ditanggung oleh perniagaan. Pada titik ini, perniagaan tidak mengalami keuntungan atau kerugian, tetapi berada di dalam keadaan "impas" antara pendapatan dan kos. Strategi pemecahan titik impas lazimnya digunakan untuk:

i. Menentukan harga minimum: Strategi ini membantu perniagaan mengetahui harga minimum yang perlu dicapai untuk mengelakkan kerugian dan menutup kos operasi.


ii. Perancangan keuntungan: Dengan mengetahui pemecahan titik impas, perniagaan dapat merancang sasaran keuntungan yang realistik dan strategi pemasaran untuk mencapainya.

iii. Mengenal pasti potensi keuntungan: Perniagaan dapat mengira jumlah unit yang perlu dijual untuk mencapai keuntungan tertentu di atas pemecahan titik impas.

Bagaimana Mengira Titik Impas?

Untuk mengira titik impas, perniagaan perlu memahami dua jenis kos utama, iaitu:

i. Kos Tetap: Kos yang tidak berubah walaupun jumlah unit yang dihasilkan berubah. Di dalam bahasa mudah, kos tetap adalah kos yang anda perlu tanggung setiap bulan, walaupun anda tidak berjaya membuat sebarang jualan. Contoh kos tetap termasuk sewa premis, gaji pekerja tetap, yuran utiliti, kos susutnilai peralatan, dan sebagainya.


ii. Kos berubah-ubah : Kos yang berubah sejajar dengan perubahan jumlah unit produk yang dihasilkan. Contoh kos berubah-ubah termasuk kos bahan mentah, kos pembungkusan, upah pekerja berdasarkan produktiviti, dan apa-apa sahaja kos yang berkaitan dengan pengeluaran produk.

Titik impas boleh dihitung dengan formula berikut:

break even pricing
break even pricing

Contoh 1:

PQR Sdn Bhd adalah syarikat pengeluar pau. Kos tetap bulanan perniagaan ialah RM40,000 dan kos berubah-ubah bagi setiap kotak yang mengandungi 50 biji unit pau adalah RM50. Harga jualan bagi satu kotak pau ialah RM100. Untuk mengira titik impas, PQR Sdn Bhd memasukkan maklumat ini ke dalam rumus mengira titik impas seperti di bawah:

Titik Impas = RM40,000 / (RM100 - RM50)

Titik Impas = RM40,000 / RM50

Titik Impas = 800 kotak

Jadi, perniagaan PQR Sdn Bhd perlu menjual sekurang-kurangnya 800 kotak untuk mencapai titik impas.


Contoh 2:

Perniagaan ABC Entreprise menjual produk kerepek. Kos tetap bulanan perniagaan ialah RM50,000 dan kos berubah per karton produk tersebut ialah RM20. Harga jualan bagi setiap karton produk ialah RM50. Untuk mengira titik impas, mereka juga menggunakan formula berikut:

Titik Impas = RM50,000 / (RM50 - RM20)

Titik Impas = RM50,000 / RM30

Titik Impas = 1666.67 unit (bulatkan kepada 1667 unit)

Jadi, perniagaan ABC Entreprise perlu menjual sekurang-kurangnya 1667 karton kerepek untuk mencapai titik impas.


Contoh 3:

Untuk contoh yang ke-3, saya akan ajar kaedah mengira dan menganalisis titik impas menggunakan kalkulator yang telah disediakan oleh calcxml.com.

Katakan perniagaan Seri Sdn Bhd menjual biskut coklat premium jenama Chochati. Harga permulaan yang mereka tetapkan adalah RM14 per pek. Kos tetap yang mereka tanggung setahun adalah RM300,000 manakala kos berubah-ubah untuk 1 pek Chochati adalah berjumlah RM10. Mereka menjangkakan bahawa jualan yang bakal diperolehi pada tahun pertama adalah sebanyak 100,000 pek.


Untuk mendapatkan titik impas, mereka memasukkan terlebih dahulu maklumat-maklumat yang diperlukan seperti di bawah.

penetapan harga produk makanan
penetapan harga produk makanan

Berdasarkan perkiraan menggunakan kalkulator di atas, Syarikat Seri Sdn Bhd perlu menjual sebanyak 75,000 pek setahun untuk mencapai titik impas (tidak untung dan tidak rugi).

penetapan harga produk makanan
penetapan harga produk makanan

Apa yang berlaku sekiranya mereka berjaya menjual 100,000 pek? Sekiranya mereka berjaya, mereka akan memperolehi keuntungan pada tahun tersebut sebanyak RM100,000 yang diperolehi melalui:

= Pendapatan - Kos

= (100,000 x 14) - ( kos tetap + kos berubah-ubah)

= (1.4 juta) - (300,000 + 100,000 x 10))

= 1.4 juta - 1.3 juta

= RM 100,000

Berikut merupakan graf yang terhasil daripada maklumat-maklumat yang dimasukkan di atas. Berdasarkan graf dibawah, sekiranya Syarikat Seri berjaya menjual sebanyak 112,500 unit, keuntungan yang mereka perolehi adalah RM150,000 , manakala pada jualan 168,750 unit, mereka berupaya memperolehi keuntungan sebanyak RM375,000.

penetapan harga makanan
penetapan harga makanan

Apakah tindakan yang perlu dilakukan selepas mengetahui titik impas?

Setelah mengetahui titik impas, anda boleh mengambil beberapa tindakan seperti berikut:

i. Meningkatkan jualan: Anda boleh berusaha meningkatkan jualan untuk mencapai titik impas lebih cepat dan mencapai keuntungan yang lebih tinggi.

ii. Mengkaji semula harga jualan: Untuk mengurangkan tekanan bagi mendapatkan jumlah jualan yang tinggi (atau titik impas yang tinggi), anda boleh mempertimbangkan untuk menaikkan harga produk. Tetapi, perlu diingat juga, harga yang lebih tinggi akan menurunkan kecenderungan pelanggan untuk membeli produk tersebut dan juga menyebabkan harga kurang kompetitif. Menurunkan harga juga boleh mendorong jualan yang lebih banyak tetapi ada risikonya. Anda perlu berhati-hati supaya harga yang ditawarkan masih boleh membawa keuntungan yang munasabah kepada perniagaan.

iii. Kawal kos: Anda perlu memantau kos dengan teliti dan mengurangkan kos di mana perniagaan berupaya untuk mencapai titik impas dengan lebih mudah.

iv. Pertimbangkan kepelbagaian produk: Di dalam sesetengah kes, anda mungkin perlu mempertimbangkan untuk menyediakan produk atau perkhidmatan yang lain untuk meningkatkan jualan dan mencapai titik impas dengan lebih mudah.


2. Strategi Penetapan Harga Berdasarkan Nilai

Penetapan harga di dalam dunia perniagaan tidak semestinya terikat kepada kos pengeluaran semata-mata. Salah satu pendekatan yang semakin mendapat perhatian di dalam kalangan peniaga ialah strategi penetapan harga berdasarkan nilai.

Strategi penetapan harga berdasarkan nilai adalah pendekatan di mana harga suatu produk atau perkhidmatan ditetapkan berdasarkan persepsi nilai oleh pelanggan. Ini bermaksud, harga ditentukan oleh manfaat yang diberikan kepada pelanggan, bukan sekadar kos pengeluaran atau harga pasaran. Tujuan utamanya ialah untuk mencerminkan nilai sebenar produk atau perkhidmatan di mata pelanggan. Contoh; IlaoIlao, sebuah jenama ais krim yang terkenal, menetapkan harga yang lebih tinggi berbanding dengan beberapa jenama lain, tetapi pelanggan menerimanya dengan baik disebabkan oleh kreativiti, keaslian rasa dan penggunaan bahan bernutrisi. Nilai-nilai yang ditawarkan ini mencipta pengalaman yang berbeza berbanding dengan jenama-jenama aiskrim yang lain sehingga pelanggan sanggup membayar harga yang tinggi untuk menikmatinya.

perkiraan harga makanan
perkiraan harga makanan

Nilai boleh ditawarkan di dalam pelbagai bentuk. Antaranya:

a. Manafaat yang ditawarkan

Menilai manfaat yang diberikan oleh produk atau perkhidmatan kepada pelanggan. Produk yang memberikan manfaat tambahan atau menyelesaikan masalah pelanggan dapat membawa nilai yang lebih tinggi.

b. Penciptaan pengalaman pelanggan

Produk atau perkhidmatan yang memberikan pengalaman positif atau unik kepada pelanggan dapat menambah nilai. Keunikan ini mungkin di dalam bentuk kualiti, reka bentuk, atau cara penyampaian perkhidmatan.

c. Kepuasan pelanggan

Menyediakan perkhidmatan pelanggan yang cekap, sokongan, atau penghantaran yang cepat dan dipercayai boleh meningkatkan kepuasan pelanggan, menyumbang kepada nilai tambah.


Langkah-langkah menggunakan strategi penetapan harga berdasarkan nilai

Sekiranya perniagaan anda ingin menggunakan kaedah penetapan harga berdasarkan nilai, berikut merupakan beberapa langkah yang anda perlu ikuti:

a. Pemahaman pelanggan

Mula-mula, anda perlu mengenal pasti keperluan dan keinginan pelanggan untuk memahami nilai yang dihargai oleh mereka. Tinjauan pasaran, dan maklum balas pelanggan adalah alat penting untuk mendapatkan maklumat ini.

b. Mensegmenkan pasaran

Kemudian, anda perlu membahagikan pasaran kepada segmen berdasarkan nilai yang diterima oleh setiap segmen. Setiap segmen mungkin menghargai nilai yang berbeza.

c. Tentukan harga berdasarkan nilai yang diterima

Setelah nilai yang dihargai oleh pelanggan diketahui, penetapan harga dilakukan dengan menyesuaikan harga dengan nilai yang diterima oleh pelanggan.

d. Berikan pilihan harga

Akhir sekali, anda perlu menawarkan pelbagai pilihan harga atau pakej yang berkaitan dengan nilai yang berbeza. Ini membolehkan pelanggan memilih pilihan yang sesuai dengan keperluan dan bajet mereka.


Kesimpulannya, strategi penetapan harga berdasarkan nilai membuka peluang untuk perniagaan mencapai keunggulan kompetitif dengan memberi fokus yang mendalam pada nilai yang diberikan kepada pelanggan. Dengan memahami keperluan dan keinginan pelanggan, serta menyediakan nilai yang sepadan dengan harga, perniagaan dapat mencipta hubungan yang kukuh dan memastikan kejayaan jangka panjang.

3. Strategi Menetapkan harga berdasarkan persaingan


Strategi penetapan harga berdasarkan persaingan melibatkan menetapkan harga produk atau perkhidmatan berdasarkan harga pesaing di dalam pasaran. Ini bermakna anda perlu menyelidiki dan memahami harga yang ditetapkan oleh pesaing utama, dan kemudian menetapkan harga anda sendiri berdasarkan perbandingan ini. Tujuannya adalah untuk menarik pelanggan sambil memastikan keuntungan yang mapan.


Kelebihan strategi penentuan harga berdasarkan persaingan

a. Mengelakkan kehilangan pelanggan

Dengan menyesuaikan harga mengikut tahap persaingan, perniagaan dapat mengelakkan kehilangan pelanggan yang boleh merugikan. Pelanggan biasanya peka terhadap harga, maka harga yang bersesuaian dengan harga pasaran boleh menarik lebih banyak perhatian pelanggan.

b. Kesesuaian dengan persekitaran perniagaan

Di dalam Industri Makanan, di mana persaingan sentiasa meningkat, strategi penentuan harga berdasarkan persaingan membolehkan penyesuaian harga dibuat pantas mengikut dinamika pasaran. Contohnya, jika pesaing menurunkan harga, perniagaan anda juga boleh merespon dengan cepat tanpa perlu membuat perubahan besar di dalam model perniagaan.

c. Pertumbuhan perniagaan

Harga yang berdaya bersaing dapat menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan sedia ada. Pilihan pelanggan untuk beralih kepada produk atau perkhidmatan yang lebih murah dapat dikurangkan, dan memberi peluang kepada perniagaan anda untuk memperluaskan bahagian pasaran.

Contoh; Abe Gourmet Sdn Bhd merupakan syarikat makanan yang mengkhususkan diri di dalam pengeluaran burger gourmet. Syarikat ini menyedari bahawa harga bagi burger gourmet pesaing utama berada pada julat RM15 hingga RM20.

Oleh itu, mereka memutuskan untuk menetapkan harga mereka pada tahap yang berdaya saing dengan pasaran, tanpa mengabaikan soal pemberian nilai tambah. Mereka memutuskan untuk menawarkan burger gourmet mereka pada harga RM18, yang merupakan nilai yang berpatutan mengambil kira kualiti dan keunikan burger mereka. Untuk menarik perhatian ramai pelanggan, Syarikat Abe Gourment mengadakan promosi khas dan menggunakan strategi pemasaran yang kreatif. Mereka memberikan diskaun kepada pelanggan yang berkunjung pada waktu tertentu dan menggunakan media sosial untuk memperkenalkan burger gourmet mereka.

Dengan strategi penentuan harga berdasarkan persaingan, syarikat Abe Gourmet dapat mempertahankan pelanggan sedia ada dan menarik pelanggan baru tanpa menjejaskan keuntungan mereka. Ini merupakan contoh bagaimana strategi penetapan harga berdasarkan persaingan boleh digunakan dengan berkesan di dalam Industri Makanan.

4. Menetapkan harga secara dinamik


Di dalam persekitaran perniagaan yang dinamik hari ini, di mana keadaan pasaran boleh berubah dengan pantas, perniagaan sentiasa mencari jalan untuk menyesuaikan diri dan kekal mendahului persaingan. Satu strategi yang semakin popular di kalangan perniagaan di dalam menetapkan harga produk atau perkhidmatan mereka adalah penetapan harga secara dinamik.


Penetapan harga dinamik ialah strategi penetapan harga di mana perniagaan menetapkan harga yang fleksibel untuk produk atau perkhidmatan mereka berdasarkan keadaan pasaran masa nyata. Ini bermakna harga produk atau perkhidmatan boleh berubah beberapa kali sepanjang hari atau bahkan dari minit ke minit berdasarkan faktor-faktor seperti permintaan, penawaran, perilaku pelanggan, sejarah pembelian pelanggan dan harga pesaing. Contoh; peruncit edagang menggunakan harga dinamik untuk melaraskan harga produk mereka berdasarkan data masa nyata. Mereka mungkin menawarkan diskaun pada produk-produk yang tidak laku atau mungkin menaikkan harga produk yang mendapat permintaan tinggi pada tempoh-tempoh tertentu. Misalnya; harga tiba-tiba dinaikkan apabila mereka mengetahui seseorang pelanggan di dalam keadaan terdesak untuk memiliki sesuatu produk pada stok yang sangat terhad.

Atau; jika seorang pelanggan sedang melihat laptop berharga RM5,000, peruncit mungkin akan menampilkan laptop serupa dengan harga RM5,200 di sebelahnya, untuk membuat laptop berharga RM5,000 kelihatan seperti pilihan yang lebih menarik. Tujuan utama penetapan harga dinamik adalah untuk memperolehi keuntungan semaksima mungkin kepada perniagaan.

Amazon, sebuah syarikat edagang yang cukup terkenal di dunia merupakan antara pelopor strategi harga dinamik. Menurut kajian McKinsey, Amazon menukar harga produk mereka secara purata setiap 10 minit. Ini bermakna harga produk berubah sebanyak 144 kali sehari, 1008 kali seminggu, dan 52,560 kali setahun, secara purata. Penetapan harga dinamik ini dilakukan oleh Amazon menggunakan data tingkah laku pembelian pelanggan, pesaing-pesaing, margin keuntungan, dan maklumat inventori mereka. Hasil perlaksanaan harga dinamik, Amazon berjaya meningkatkan keuntungan perniagaan mereka sebanyak 25%.

Strategi harga dinamik ini semakin popular digunakan di dalam industri tempahan penerbangan, pengangkutan, penginapan dan peruncitan. Bagaimanapun, tidak semua industri sesuai untuk menggunakan kaedah penetapan harga ini, terutamanya sekiranya perniagaan tersebut bukan pemain utama di dalam industri mereka.

Penggunaan strategi harga dinamik ini terdedah kepada aspek ketidaktelusan dan diskriminasi harga di mana pelanggan ditawarkan harga yang berbeza untuk membeli produk yang sama kerana peruncit menetapkan harga mengikut sejarah pembelian dan tingkahlaku pelanggan. Perniagaan harus telus tentang amalan penetapan harga dan menyampaikan sebarang perubahan harga kepada pelanggan dengan cara yang jelas dan tepat pada masanya.

Jenis-Jenis Strategi Harga Untuk Pemasaran

Selain daripada strategi harga berdasarkan nilai, strategi harga berdasarkan kos, strategi harga berdasarkan persaingan, dan strategi harga dinamik, ada banyak lagi strategi penetapan harga yang boleh digunakan untuk menarik perhatian pelanggan dan memperluaskan pasaran. Namun, saya akan menyentuh 3 strategi sahaja yang saya fikirkan relevan untuk perniagaan makanan, iaitu:

1. Strategi harga penembusan

Strategi penetapan harga penembuasan (penetration pricing strategy) adalah suatu taktik pemasaran di mana produk diperkenalkan ke pasaran dengan harga yang rendah secara sengaja. Tujuannya adalah untuk memperolehi bahagian pasaran yang besar dengan menarik perhatian pelanggan melalui harga yang lebih murah. Seiring waktu, harga mungkin dinaikkan setelah perniagaan memiliki bahagian pasaran yang signifikan.

Contoh; Makanan cepat saji jenama ABC memutuskan untuk menggunakan strategi penetapan harga penembusan ketika mereka memperkenalkan produk terbarunya, burger premium daging lembu. Harga awalnya ditetapkan jauh di bawah harga pesaing yang sudah mapan di pasar. Strategi ini berjaya menarik perhatian pelanggan yang mencari pengalaman burger berkualiti tinggi dengan harga yang murah. Akhirnya, jenama ABC mencapai bahagian pasaran yang signifikan di dalam waktu singkat.

Seiring berjalannya waktu, ABC secara perlahan-lahan menaikkan harga burger premium mereka ketika mereka telah berjaya membangunkan jenama yang dipercayai dan mendapat pelanggan yang setia. Meskipun harga naik, pelanggan tetap membeli burger tersebut kerana mereka telah merasai kelazatannya ketika harga burger tersebut masih berharga murah.

2. Harga psikologi

Penetapan harga psikologi adalah strategi yang digunakan untuk memanipulasi persepsi pengguna terhadap harga suatu produk. Dengan memahami bagaimana fikiran manusia bertindakbalas terhadap harga, penentuan harga psikologi bertujuan untuk mencipta daya tarik psikologi yang dapat meningkatkan keinginan pelanggan untuk membeli. Di dalam Industri Makanan, strategi ini dapat memberikan impak yang signifikan kepada keputusan pembelian.

Contoh; Kedai Delighty Pizza menetapkan piza mereka pada harga RM29.99, bukan RM30.00. Walaupun perbezaan harga hanya satu sen, angka "29.99" memberikan kesan harga yang lebih rendah dan berjaya menarik perhatian pelanggan untuk membeli. Ini disebabkan oleh fenomena "left-digit effect," di mana pelangganmelihat pada digit paling kiri di dalam harga. Dengan memilih angka "29.99," kedai kek menciptakan persepsi bahwa harga lebih rendah, meskipun perbezaannya sangat kecil.

Selain menggunakan strategi ’left-digit effect’, anda juga boleh menggunakan strategi perbandingan dengan harga asal. Ini bermaksud, menyatakan harga diskaun sebagai perbandingan dengan harga asal (strikethrough) memberikan persepsi bahawa anda sedang menawarkan pelanggan dengan penawaran yang baik. Walaupun, hakikat sebenarnya tidak.

3. Harga ‘bundle’

Strategi harga ‘bundle’ melibatkan penjualan beberapa produk atau perkhidmatan sebagai satu pakej pada harga yang lebih rendah berbanding jika dibeli secara individu. Pendekatan ini bertujuan untuk merangsang pelanggan membeli lebih banyak produk dan meningkatkan nilai transaksi.

Contoh; Jika harga produk A adalah RM50, produk B adalah RM30, dan syarikat ingin memberi diskaun 10% untuk pakej ‘bundle’, maka harga jualan pakej tersebut ialah:

Harga Pakej = (Harga Produk A + Harga Produk B) - (Jumlah Kos x Diskaun)

Harga Pakej = (RM50 + RM30) - [(RM50 + RM30) x 0.10]

Harga Pakej = RM80 - (RM80 x 0.10)

Harga Pakej = RM80 - RM8

Harga Pakej = RM72.

Faktor-Faktor Lain Yang Mempengaruhi Penetapan Harga


Di dalam penerangan sebelum ini, penetapan harga dibuat selepas mengambilkira faktor kos, nilai dan harga persaingan. Bagaimanapun, ada juga faktor-faktor lain yang boleh mempengaruhi keputusan penetapan harga. Antaranya adalah faktor penawaran dan permintaan, faktor strategi pemasaran syarikat dan faktor keanjalan harga.

1. Faktor penawaran dan permintaan

Penawaran bermaksud jumlah produk yang ditawarkan kepada pelanggan di pasaran di dalam tempoh tertentu. Manakala, permintaan pula adalah jumlah produk yang dikehendaki oleh pelanggan di pasaran di dalam tempoh yang sama. Prinsip asas ekonomi menyatakan bahawa terdapatnya hubungan secara langsung di antara harga dengan penawaran dan permintaan.

Jika terdapat permintaan tinggi untuk produk tertentu, peniaga mungkin menetapkan harga lebih tinggi tanpa mengurangkan jumlah pembeli. Sebaliknya, jika permintaan rendah, peniaga mungkin perlu meletakkan harga yang lebih rendah untuk menggalakkan jualan.

Begitu juga, dikala penawaran terbatas tetapi permintaan tinggi, peniaga boleh menetapkan harga yang lebih tinggi, kerana keterbatasan produk tersebut di pasaran. Jika penawaran melebihi permintaan pula, peniaga mungkin perlu menurunkan harga supaya stok dapat dijual sebanyak mungkin. Ini bagi mengelakkan kerugian yang lebih besar kepada peniaga sekiranya produk gagal untuk dijual.


2. Strategi pemasaran perniagaan

Strategi pemasaran sebuah perniagaan memainkan peranan penting di dalam menentukan bagaimana harga suatu produk ditetapkan. Pemasaran tidak hanya berkaitan dengan bagaimana produk diiklankan, tetapi juga mempengaruhi persepsi nilai produk dan kedudukan di dalam pasaran. Jika perniagaan menekankan aspek keunikan produk sebagai ciri unik penjualan (USP) mereka , harga mungkin ditetapkan lebih tinggi untuk mencerminkan nilai tambah atau keunikan produk.

Jika matlamat perniagaan ingin memasuki pasaran dengan cepat, mereka mungkin menggunakan strategi harga penembusan untuk menarik lebih banyak pelanggan dengan harga yang lebih rendah. Perniagaan yang menetapkan matlamat pertumbuhan pasaran mungkin menetapkan harga dengan margin keuntungan yang lebih kecil untuk memenangi bahagian pasaran yang lebih besar.

Keputusan penetapan harga tidak akan terlepas daripada strategi pemasaran perniagaan. Kedua-duanya harus selaras untuk mencapai kesinambungan dan kejayaan di dalam perniagaan. Dengan memahami dan mengintegrasikan strategi pemasaran dengan keputusan penetapan harga, anda boleh mencapai objektif pemasaran anda dengan lebih berkesan.


3. Faktor keanjalan harga

Keanjalan harga merupakan pengukuran sensitiviti ke atas permintaan sekiranya harga dinaikkan atau diturunkan. Untuk faham berkenaan faktor keanjalan harga atas permintaan, sila lihat gambarajah di bawah ini terlebih dahulu.

perkiraan harga makanan
perkiraan harga makanan

Lihat gambarajah (a) terlebih dahulu. Peningkatan harga daripada P1 ke P2 hanya mengakibatkan penurunan permintaan yang sedikit sahaja iaitu daripada Q2 ke Q1. Berbeza pula dengan gambarajah di (b), dimana peningkatan harga daripada P'1 ke P'2 menyebabkan kejatuhan permintaan yang agak ketara (iaitu dari Q'2 ke Q'1). Jadi, anda perlu membuat perkiraan menggunakan fomula di bawah untuk melihat setakat mana peningkatan harga akan menjejaskan permintaan terhadapa produk anda.

Keanjalan harga atas permintaan = ( % perubahan terhadap permintaan) / (% perubahan harga)

Sebagai contoh: katakan permintaan jatuh sebanyak 10% apabila penjual menaikkan harga produk mereka sebanyak 2%. Menggunakan fomula diatas, nilai keanjalan harga ke atas permintaan adalah -5. Tanda (-) mengesahkan bahawa wujudnya 'inverse relation' di antara harga dan permintaan, dan ini bermaksud permintaan adalah bersifat anjal.

Jika permintaan jatuh sebanyak 2% kerana kenaikan harga sebanyak 2%, nilai keanjalan harga menjadi -1. Di dalam kes ini, jumlah keuntungan keseluruhan peniaga adalah masih sama atau kekal. Walaupun permintaan turun sedikit, tetapi kenaikan harga produk telah berjaya mengumpul jumlah pendapatan yang sama. Seterusnya, jika permintaan jatuh sebanyak 1% apabila harga dinaikkan sebanyak 2%, nilai harga keanjalan menjadi -0.5. Nilai ini tidak anjal dan tidak perlu ditakuti oleh peniaga kerana kesannya keatas permintaan adalah sangat kecil.

Kesimpulannya; peniaga boleh menaikkan harga selagi mana nilai anjal adalah sangat rendah dan tidak terlalu mengganggu jumlah permintaan terhadap produk mereka.

4. Faktor ekonomi


Di dalam keadaan ekonomi yang tidak begitu memberangsangkan, adakalanya sesetengah peniaga terpaksa mengurangkan harga produk mereka untuk memastikan perniagaan mereka dapat bertahan. Ini kerana, pada lazimnya pelanggan akan lebih berhati-hati untuk membeli dan hanya akan memilih produk yang dijual dengan harga yang lebih murah.

Namun begitu, strategi pemotongan harga ini boleh memberikan kesan yang negatif apabila ekonomi negara dan ekonomi pelanggan berada pada tahap yang semakin baik. Pelanggan yang telah biasa membeli produk anda pada harga yang murah akan sukar menerima kenaikan harga tersebut. Solusi yang terbaik adalah, jangan turunkan harga. Sebaliknya, kekalkan tawaran nilai yang terbaik untuk mereka.


Masa Depan Strategi Penetapan Harga

Industri Makanan sentiasa berkembang sejajar dengan peningkatan jumlah manusia di dunia. Begitu juga strategi yang digunakan oleh perniagaan untuk menentukan harga produk mereka. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kepintaran manusia, terdapat beberapa tren yang berkemungkinan akan membentuk cara harga makanan ditetapkan iaitu:

1. Teknologi

Teknologi semakin memainkan peranan penting di dalam menentukan harga makanan. Sebagai contoh, kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk membangunkan algoritma yang dapat meramalkan permintaan dan mengoptimakan harga. Teknologi blockchain juga digunakan untuk mewujudkan rangkaian bekalan yang lebih telus dan efisyen, sekaligus dapat membantu mengurangkan kos dan meningkatkan ketepatan harga.


2. Trend penentuan harga yang baru

Selain penggunaan teknologi, terdapat beberapa trend penentuan harga yang muncul yang perlu diberi perhatian. Ini termasuk:

a. Penentuan harga yang dipersonalisasikan

Perniagaan semakin menggunakan data untuk mempersonalisasikan harga untuk pelanggan individu. Ini boleh dilakukan berdasarkan faktor seperti sejarah pembelian, demografi, dan tingkah laku dalam talian.

b. Penentuan harga berasaskan langganan

Model langganan semakin popular di dalam industri makanan. Ini membolehkan perniagaan menyediakan pelanggan dengan aliran produk secara tetap sebagai pertukaran untuk bayaran berulang.

c. Penentuan harga bayar-seperti-yang-anda-gunakan

Penentuan harga bayar-seperti-yang-anda-gunakan (pay as you go) adalah model lain yang dijangka akan mendapat perhatian. Ini membolehkan pelanggan membayar hanya untuk apa yang mereka gunakan, yang boleh menjadi pilihan yang baik bagi mereka yang ingin menjimatkan wang atau yang mempunyai corak penggunaan yang berubah-ubah.

d. Penentuan harga beretika dan lestari

Pengguna semakin prihatin tentang impak etika dan alam sekitar. Kesedaran ini dijangka akan meningkatkan permintaan untuk makanan yang dihasilkan secara lestari dan beretika. Perniagaan makanan yang dapat membuktikan komitmen mereka terhadap etika dan kelestarian, mereka berpotensi untuk menetapkan harga produk mereka pada kadar premium.

e. Penentuan harga di dalam mendorong tabiat makan secara sihat

Penentuan harga juga dapat digunakan untuk mendorong tabiat makan secara sihat. Sebagai contoh, perniagaan boleh memberikan diskaun harga kepada pelanggan bagi menggalakkan mereka membeli pilihan makanan yang lebih sihat. Selain itu, perniagaan juga boleh menetapkan makanan yang sihat pada harga yang rendah, supaya pelanggan boleh menikmatinya secara berkala.


3. Ketelusan

Pengguna semakin menuntut ketelusan daripada perniagaan makanan. Mereka mahu tahu dari mana makanan mereka berasal, bagaimana ia dihasilkan, dan apa yang ada di dalamnya. Perniagaan yang boleh menyediakan maklumat ini secara menyeluruh akan dapat membina kepercayaan dengan pelanggan, dan mereka layak untuk menetapkan produk mereka pada harga premium.

Kesimpulan

Topik ini membahaskan antara elemen yang paling penting di dalam pemasaran iaitu penetapan harga produk makanan. Topik ini tidak hanya memberikan penerangan mendalam tentang kaedah penetapan harga, tetapi anda dibimbing melalui perjalanan yang menyeluruh tentang bagaimana harga bukan sekadar angka, tetapi juga merupakan alat untuk membina kekuatan jenama, memenangi hati pelanggan, dan mencapai kejayaan kewangan.

Dengan memberikan contoh-contoh perkiraan dan pengaplikasian, topik ini membekalkan anda dengan pemahaman yang kukuh tentang bagaimana membuat keputusan penetapan harga yang strategik dan bijak.